571 759 211

 

Líbí se vám reference?
Sdílejte ji s přáteli

Další reference z kategorie Školství

Karuselové dveře Tourniket pro Masarykovu univerzitu 1

Automatické dveře pro Masarykovu univerzitu – CERIT Brno

V roce 2014 bylo na Masarykově univerzitě v Brně otevřeno nové centrum vzdělávání a výzkumu se superpočítačovým zázemím – CERIT. Společnost SPEDOS pro tento objekt dodala pro hlavní vstupy 2 ks automatických posuvných dveří. Podle evropské normy 16005 byly automatické dveře vybaveny speciálními radary na ochranu proti sevření osob vnější hranou dveřního křídla. V hlavním vstupu jsme instalovali také 2 ks karuselových dveří TOURNIKET holandského výrobce BOON EDAM. Oba Tournikety byly vybaveny poloautomatickým pohonem a stejně jako automatické posuvné dveře opatřeny nástřikem v luxusním zlatém odstínu.

hl. obrazek reference

Automatické dveře pro VŠ Báňská v Ostravě

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je univerzita s více než 160 letou historií. Provozuje 7 fakult, ve kterých studuje na 14.000 studentů. Nabízí 249 studijních oborů a z nich téměř polovinu také v anglickém jazyce.

Celý rozsáhlý areál vysoké školy se průběžně buduje a modernizuje, na čemž se již řadu let podílí také společnost SPEDOS dodávkami personálních vstupů. Už před rokem 2000 jsme dodali dvoukřídlový vstupní TOURNIKET na stavební fakultu. Poslední instalací byly 2 prosklené stěny ve vstupu na katedru geologie.

hl. obrazek reference

Projekt LÁVKY VŠCHT Praha

Přestože většina projektů, kterých se účastníme dodávkami vrat a dveří, je charakteru spíše standardního,
čas od času se přihodí, že jsme součástí také něčeho jedinečného.

V minulém roce to byla realizace "Krystalické LÁVKY mezi budovami Vysoké školy chemicko-technologické
(VŠCHT) v Praze Dejvicích".

Čtvery automatické dveře posuvné SPEDOS, dvoukřídlové, s elektrickými pohony SP806NL, zajišťují
z obou stran přístup do dvou prosklených tubusů.

hl. obrazek reference

Automatické dveře pro CEMMTECH (UJEP)

Tak se jmenuje budova, která vyrostla vedle současné budovy Fakulty strojního inženýrství UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem).

Nová moderní stavba rozšíří její kapacity o (mimo jiné) deset nových laboratoří, pět učeben, jednu počítačovou učebnu a 76 míst v kancelářích
s celkovou užitnou plochou 3 970 m2.

V každém patře tříposchoďové budovy střeží požární bezpečnost pár automatických posuvných dveří SPEDOS s elektrickými pohony SP806L a požární odolností EI30.

V přízemí tvoří hlavní vstup do budovy dvě prosklené stěny s nadsvětlíky a s automatickými posuvnými dveřmi s nízkými pohony SP806NL. Provoz dveří je podřízen kontrole přístupu na magnetické karty.

hl. obrazek reference

Škola plná vrat

Střední škola stavební a strojní Teplice zajišťuje odborné vzdělání žákům ze základních škol z okresů Teplice, Ústí nad Labem a Most.

Uchazečům o studium nabízí škola 17 oborů vzdělávání v moderních a dobře vybavených učebnách pro teoretickou i praktickou výuku.
Jedná se o stavební, strojírenské, dřevozpracující a ekonomické obory. 

Od roku 2020 má škola k dispozici zánovní budovy dílen pro praktická cvičení, které jsou vybaveny elektrickými průmyslovými sekčními vraty SPEDOS VM03 s prosklenými lamelami ve dveřním křídle. Některá z nich mají vestavěné dveře.   

Školu navštěvuje přes 500 žáků. 

hl. obrazek reference

Automatické dveře pro sportovní halu Návsí

V dubnu roku 2021 byla zahájena výstavba nové sportovní haly na Valašsku v obci Návsí. Dnes náveskou základní školu navštěvuje trojnásobně více žáku než při otevření před téměř 90 léty. Proto tělocvična pro tehdejších 145 žáků nevyhovovala potřebám současných 400.

Celý objekt je řešen jako bezbariérový.

SPEDOS ADS a.s. dodal do budovy nové tělecvičny 4 kusy dvoukřídlových automatických posuvných dveří.
Dveře jsou vybaveny elektrickými pohony SP806L a jsou umístěny v prosklených stěnách, které ve dvou vstupech vytvářejí prostorná zádveří.  

 

Škola ve Slatiňanech s protipožárními automatickými dveřmi SPEDOS

Automatické dveře v požárním provedení ve školách

Základní škola na Nerudově ulici ve Slatiňanech byla v roce 2022 v zadním vchodu do šaten vybavena několika automatickými posuvnými dveřmi v prosklených stěnách. Na schodištích byly instalovány v každém patře dvoje automatické posuvné dveře v požárním provedení.

Dvoukřídlé automatické dveře posuvné v Žilinské univerzitě 1

Originální zádveří

Tři budovy Žilinské univerzity jsou vybaveny vstupy s trojúhelníkovým zádveřím. Strany trojúhelníku jsou vytvořeny prosklenými dveřními portály s pevnými bočními díly a nadsvětlíky. V každém portálu jsou vestavěny automatické dvoukřídlé posuvné dveře, vyrobené stejně jako stěny z rámových profilů v bílé barvě. Automatické dveře jsou vybaveny kombinovanými čidly k aktivaci posuvu dveřních křídel a k zajištění bezpečnosti procházejícících. Vnější dveřní křídla jsou vybavena podlahovými zámky.

Dvoukřídlé automatické dveře posuvné v základní škole 1

Základní škola

Bezbariérové vstupy do školy, do šaten, na hřiště, do jídelny zajišťují dvoukřídlé automatické dveře posuvné s elektrickými pohony SP806L. Pohony jsou vybaveny kombinovanými radary k aktivaci pohybu křídel a k zajištění bezpečnosti procházejících žáků.

automatické posuvné dvoukřídlé dveře pro Masarykovu univerzitu Brno

Automatické dveře pro MU Brno

Zádveří v univerzitní budově je vyrobeno z prosklené hliníkové konstrukce a automatických posuvných dvoukřídlých dveří v povrchové úpravě zlatý elox. Podle EN16005 je zajištěna ochrana vnějších hran posuvných křídel přídavnými radary, které jsou instalovány nad koncovými polohami posuvu křídel, monitorují zadní hranu a nedovolí přivření osob či zvířat. Elektrické pohony jsou skryty v podhledu zádveří.

Vysoká škola báňská Ostrava

Vysoká škola báňská v Ostravě

Vstupní karuselové dveře do hlavní budovy vysoké školy jsou v provedení TOURNEX. Čtyři sklopná křídla se napojují na středovou prosklenou vitrínu. Vnitřní průměr turniketové dveřní soupravy je 4800 mm. Elektropohon je umístěn ve věnci. V podhledu věnce je LED osvětlení.

Průmyslová sekční vrata s dveřmi

Sekční vrata pro potřeby univerzity

Sekční průmyslová vrata najdou své uplatnění i na univerzitách. V tomto případě byla tato vrata vybaveny průchozími dveřmi, PVC okénky a samozřejmostí byl i průmyslový pohon.

 

hl. obrazek reference

Automatické dveře do školní kuchyně a jídelny ZŠ Praha

Moderní školní jídelny při řešení vstupů kladou důraz na bezbariérovost a bezpečnost. Bezbariérovost je řešena automatickým otevíráním a zavíráním dveří, bezpečnost dle EN16005 zajišťují kombinovaná aktivační čidla s bezpečnostní clonou, bezpečnostní senzory a speciální druhy skleněných výplní.

hl. obrazek reference

Posuvné a protipožární automatické dveře pro Jihočeskou univerzitu

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 230 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Filosofické, Pedagogické, Přírodovědecké, Teologické, Ekonomické, Zdravotně sociální, Zemědělské a Fakultě rybářství a ochrany vod.

Ve vstupní hale budovy K4 slouží automatické posuvné dveře SPEDOS s pohony SP806L v bílém a tmavěhnědém odstínu ve standardním i požárním provedení.

hl. obrazek reference

Základní škola Na Pražské

Základní škola na Pražské ulici v Pelhřimově sídlí v prostorném areálu. Uzavřený komplex školy se skládá z budov I. stupně, II. stupně a školní jídelny a budovy dílen, tělocvičen a školní družiny. Součástí je oplocený venkovní sportovní areál 4 víceúčelových hřišť, běžecká dráha a školní zahrada s altánem.

V letech 2015-2020 byla hlavní školní budova vybavena cca 12 ks automatických posuvných dveří SPEDOS jednokřídlového i dvoukřídlového provedení a s různými typy doplňkových konstrukcí - bočních dílů, nadsvětlíků, prosklených stěn. 

Ukázky z našich realizací

Můstek VMVL výsuvný SPEDOS

hl. obrazek reference

On Semiconductor Rožnov pod Radhoštěmhl. obrazek reference

hl. obrazek reference

Vodolecebny_ustav

Let na trhu
přes 150 000 realizací

Jedno partnerství
od konzultace po servis

Non-stop servis
s garancí dojezdu

Největší servisní síť
v ČR a SR - více než 50 poboček

Copyright © 1991-2024 SPEDOS